about me

(for English scroll down)

Damian Reniszyn ur. 1989 r. Mieszka i pracuje w Poznaniu i w Warszawie.

W 2014 roku uzyskał dyplom na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
W tym samym roku otrzymał Główną Nagrodę podczas 34. edycji Konkursu im. Marii Dokowicz - Najlepsze Dyplomy UAP.
Obecnie jest doktorantem na macierzystej uczelni (Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Komunikacji 
Multimedialnej). Wykładał w School of Form w Poznaniu.
Autor rzeźb, obiektów, fotografii, instalacji multimedialnych i wideoperformansów. W swoich realizacjach zwraca
uwagę na percepcję sztuki zmysłem dotyku. Analizuje sytuacje z pozoru bezsensowne i niepotrzebne, czyniąc z nich
punkt wyjścia do budowania obiektów.

EDUKACJA

2014             Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, Wydział Komunikacji Multimedialnej, Katedra
                    Intermediów, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
2012-2014     Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
                    magisterskie
2009-2012     Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
                    licencjackie

WYSTAWY INDYWIDUALNE


2017    Królicza nora, Galeria Sztuki Wozownia, Archiwum, Laboratorium Sztuki, Toruń 
2014    NOWY INTERAKCJONIZM, Salon wystawienniczy Rarytas, Poznań (z Justyną Olszewską)
2013    (NIE)AKTYWNIE, Teatr Polski w Poznaniu

WYSTAWY ZBIOROWE (wybór)

2017     Przesilenia, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice
2017     Poznań Design Festiwal, Nowa Gazownia, Poznań
2017     Interplay, Schafhof - European House of Art, Freising, DE
2016     Dotyk, Miejska Galeria BWA, Bydgoszcz
2016     Instytucja sztuki, Galeria Miejska Arsenał, Poznań
2016     Dotyk, BWA Kielce
2016     Sprawdzam!, BWA Jelenia Góra
2015     Rewitalizacja – wtórność w dobie nadprodukcji, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
2015     Przejścia Graniczne, Galeria Biała, Lublin
2015     Klasycy i adepci polskiej sztuki performance, ASP Katowice
2015     ‘’.’’, Galerii Szara Kamienica, Cracow Gallery Weekend KRAKERS
2015     (Nie)dotykaj!, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń
2014     Jak grzyby…, Fabryka Sztuki w Łodzi
2014     Mdłości, Miejska Galeria Sztuki 13 MUZ, Szczecin
2014     34. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz, Galeria Miejska Arsenał, Poznań
2014     NIE/SAMOWITE, Galeria STARTER, Warszawa
2014     EKSTREMA, 10. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE/ Xtreme,
            Miejska Galeria Sztuki 13 MUZ, Szczecin
2014     Mdłości, Galeria Aula Wielka Zbrojownia ASP Gdańsk
2014     Mdłości, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń
2013     Market ART, Galeria SŁODOWNIA+1, Stary Browar, Poznań
2013     Festiwal Wiosna Młodych, Centrum Kultury Zamek, Poznań
2012     Przegląd Młodej Sztuki UNTOUCHABLE, Mediations Biennale 2012, Poznań
2012     FORGET ME, Galeria Aula, Poznań

STYPENDIA

2017     Program Stypendialny YES
2015     Stypendium Artystyczne Miasta Poznania dla młodych twórców poznańskiego środowiska
            artystycznego
2014     Stypendium 34. edycji Konkursu im. Marii Dokowicz za najlepszą pracę dyplomową

NAGRODY

2016     Finalista WOOF WOOF ARF ARF
2014     Finalista WOOF WOOF ARF ARF
2014     Finalista NIE/SAMOWITE, Galeria STARTER, Warszawa 
2014     Finalista 10. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE/Xtreme
2013     I Nagroda w konkursie na projekt i realizacje statuetki Nagrody Publiczności, Teatr Polski w 
            Poznaniu
2013     Wyróżnienie Jury w kategorii portfolio, Festiwal Artystyczny MARKET ART
2012     Wyróżnienie Specjalne Jury w konkursie UNTOUCHABLE, Mediations Biennale 2012 

PROJEKTY BADAWCZE | WARSZTATY

2015    Błąd w sztuce - plener artystyczny, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
           Vysoká škola Výtvarných umení (Bratysława, Słowacja), Skoki,

2015    Rewitalizacja - wtórność w dobie nadprodukcji, projekt artystyczno-badawczy w ramach 
           projektu Ogólnopolska Płaszczyzna Współpracy Akademickiej, Uniwersytet Artystyczny
           w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

2014    Polish Art Tommorow, projekt artystyczno-badawczy,

2013/14   Aesthetics & Bias, projekt artystyczno-badawczy, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 
           (Polska), Bezalel Academy of Art and Design Jerozolima (Izrael), Poznań 2013/Tel-Awiw, 
           Jerozolima 2014, 

2013    UAP-SHNU, warsztaty artystyczne, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska), Shanghai 
           Normal University (Chiny), Mara University of Technology Kuala Lumpur (Malezja), 
           Skoki

2010    GROUND: Strategies of Culture Collaborative Methods and Site-Specific practices, project
           artystyczno-badawczy, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska), Taidekoulu MAA 
           (Finlandia), MoKS Center for Art And Social Practice (Estonia), Skoki,

ARTIST-IN-RESIDENCE

2016     Schafhof - European House of Art, Freising / Monachium, Niemcy, we współpracy
z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

PRACE W ZBIORACH

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

..................................................................................................................................

Damian Reniszyn (born in 1989) - graduated in 2014 from the Faculty of Sculpture and Space Activities at the University of Arts in Poznan, Poland. Presently, he is a PhD student at the same university (Interdisciplinary PhD Programme; Multimedia Communication Faculty). He is lecturer at the School of Form in Poznan. He works in sculpture, creates objects, uses photography, and he creates video-performances. In his works, he pays attention to the aspect of perceiving art through touch. He analyses seemingly meaningless and unnecessary situations in order to turn them into a starting point for creating objects. He lives and works in Warsaw and Poznan.

EDUCATION

2014           Start Interdisciplinary PhD Studies at the Faculty of Multimedia Communications,
                  Cathedral of Intermedia, University of Arts in Poznan
2012-2014   Faculty of  Sculpture and Space Activities, University of Art in Poznan, master degree
2009-2012   Faculty of  Sculpture and Space Activities, University of Art in Poznan, bachelor degree

SOLO EXHIBITIONS

2017     Rabbit`s hole Wozownia Art Gallery, Archive Art Laboratory, Torun, PL
2014     New interactionism, Rarytas Gallery, Poznan, PL (with Justyna Olszewska)
2013     (Not)active, Polish Theater, Poznan, PL

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2017     Solstice, BWA Contemporary Art Gallery in Katowice, PL
2017     Poznań Design Fesival, Nowa Gazownia, Poznan, PL
2017     Interplay, Schafhof - European House of Art, Freising, DE
2016     Touch, Municipal Gallery BWA Bydgoszcz, PL
2016     Art Institution, Arsenal Municipal Gallery, Poznan, PL
2016     Touch, BWA Kielce Gallery, PL
2016     Sprawdzam!, BWA Jelenia Góra Gallery, PL
2015     Revitalization - secondary nature in the era of overproduction, Center of Polish Sculpture in Orońsko, PL
2015     Przejścia Graniczne, Biała Gallery, Lublin, PL
2015     Klasycy i adepci polskiej sztuki performance, Academy of Fine Arts, Katowice, PL
2015      ''.’’, Grey House Gallery, Cracow Gallery Weekend KRAKERS, Cracow, PL
2015     (Don`t) touch!, Center of Contemporary Art Znaki Czasu,  Toruń, PL
2014     Like mushrooms…, Art Factory, Łódź, PL
2014     34th edition of Competition by Maria Dokowicz,  Arsenal Municipal Gallery, Poznan, PL
2014     NIE/SAMOWITE, STARTER Gallery, Warsaw, PL
2014     EKSTREMA, 10th International Festival of Visual Art inSPIRACJE/Xtreme, Municipal Art
            Gallery 13 Muses, Szczecin, PL
2014     Nausea, Municipal Art Gallery 13 Muses, Szczecin, PL
2014     Nausea, Galeria  Aula Wielka Zbrojownia ASP Gdańsk, PL
2014     Nausea, Wozownia Art Gallery, Torun, PL
2013     MarketART, SŁODOWNIA+1 Gallery, Stary Browar, Poznan, PL
2013     Festival Spring of Young, Zamek Cultural Centre, Poznan, PL
2012     UNTOUCHABLE, Mediations Biennale 2012, Poznan, PL
2012     FORGET ME, Gallery Aula UA, Poznan, PL

SCHOLARSHIPS


2017     Scholarship program of YES company
2015     Artistic Scholarship of the City of Poznan 
2014     The winner of the 34th edition of the competition Mary Dokowicz the best of diplomas

ACHIEVEMENTS | AWARDS 

2016     Finalist WOOF WOOF ARF ARF
2014     Finalist WOOF WOOF ARF ARF
2014     Finalist NIE / SAMOWITE, STARTER Gallery, Warsaw
2014     Finalist of the 10th International Festival of Visual Art inSPIRACJE / Xtreme
2013     First prize in the competition for the design and realization of the Audience Award statuettes
            for the Polish Theatre in Poznan
2013     Special Jury Award in the category of portfolio and eligibility for competitive exhibition in
            the first edition of the National Festival of Arts ART MARKET,
2012     Jury Special Mention in the competition Untouchable, Mediations Biennale
2012     Finalist Short Form Film Review 4 `65 ``, Bialystok

RESEARCH | ARTISTIC PROJECTS

2015     Error, workshops, VI Studio of Sculpture, Studio of Performance Art, Studio of Art in Public
            Space from University of Art and Vysoká škola výtvarných umení (Bratislava, Slovakia),
            Skoki, PL

2015     Revitalization - secondary nature in the era of overproduction, All-Poland Platform
            of Academic Cooperation, sculpture workshop, University of Arts in Poznan, Academy of
            Fine Arts in Warsaw, Center of Polish Sculpture in Orońsko, PL,  

2014     Polish Art Tommorow, artistic projects 2014 (ongoing project)

2013/14   Aesthetics & Bias, research and artistic projects, University of Arts in Poznan (Poland),
             Bezalel Academy of Art and Design Jerusalem (Israel), Poznan, PL 2013 / Tel Aviv,
             Jerusalem, ISR 2014

2013     UAP-SHNU, research and artistic projects, University of Arts in Poznan (Poland), Shanghai
            Normal University (China), Mara University of Technology Kuala Lumpur (Malaysia),
            Skoki, PL

2013     Project Nowy Świat, University of Arts in Poznan, Theatre the name of Helena Modrzejewsska
            in Legnica, Legnica, PL

2013     5 O`CLOCK, international interdisciplinary workshop, II Studio of Drawing at the Faculty
            of Art Education, Poznan, PL

2010     GROUND: Strategies of Culture Collaborative Methods and site-specific practices, research
            and artistic projects, University of Arts in Poznan (Poland), Taidekoulu MAA (Finland),
            MoKS Center for Art and Social Practice (Estonia), Skoki, PL


ARTIST-IN-RESIDENCE 

2016     Schafhof - European House of Art, Freising near Munich, Germany, cooperation with
the Centre of Polish Sculpture in Orońsko


WORKS IN THE COLLECTIONS OF

Centre of Polish Sculpture in Orońsko