FORMY UŻYTKOWE | USE FORMS

obiekty, video
2013

drewno, różne wymiary
I: 210 x 140 x 25 cm
II: 130 x 130 x 25cm
III: 220 x 25cm

animacja poklatkowa HD 41``, loop, bez dźwięku

(…) Formy użytkowe Damiana Reniszyna eksplorują obszar cielesności, receptywności ciała oraz jego reakcji z otoczeniem. Wykonane z drewna obiekty przy pierwszym kontakcie kojarzyć się mogą z surowym designem i organiczną rzeźbą, jednak głębszy namysł i zapoznanie się z towarzyszącym im materiałem wideo, ukazuje ich funkcjonalność w innej perspektywie. Prace te jawią się jako zaproszenie do interaktywności i cielesnego współuczestnictwa. Formy użytkowe nawiązują komunikację z naszym ciałem na sensualnym poziomie, odwołują się do zmysłów dotyku i równowagi, inspirują do wymiany swoją haptyczną fakturą i cielesnolubną formą (…).

(Dyskretny urok ekstremy, Lena Wicherkiewicz, EXIT, Nr 3 (99) 2014)