GRANICE | BOUNDARIES

2015

instalacja
makieta (wydruk z poliaktydu (PLA) na drukarce 3D, drewno modelarskie (balsa), postument, gablota z plexi), 
tryptyk fotograficzny (symulacja komputerowa, instalacja, obiekt mobilny, wydruki cyfrowe)


(…) Dotykanie granicy ciała-to kolejny ,,obszar graniczny” wystawy. W przeciwieństwie do  chłodnej analizy medium, tutaj jesteśmy w domenie pulsującego ciepła.
(…) Damian Reniszyn materią sztuki uczynił  doświadczenie ciała i doświadczanie ciałem. Ten osobisty, czuły instrument umożliwia sensoryczne mierzenie przestrzeni, 
badanie i wytyczanie granic, dotykanie horyzontu między ,,ja’’ a rzeczywistością, miejsc gdzie kończę się a zaczyna świat. Jego propozycje są najbardziej sensualne 
i haptyczne w całym ,,granicznym’’ projekcie. (…) Damian Reniszyn, pozostając w przestrzeni haptycznego, niezwykle sensualnego doświadczania sztuki, tym razem 
wyznacza/wytycza ,,obszar własny’’ pionowymi i poziomymi liniami, włączając ,,chłodną’’ geometrię w domenę cielesnych praktyk.
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                            (Bezgranicznie, Lena Wicherkiewicz, w; Przejścia  Graniczne, Galeria Biała w Lublinie)

Przejścia Graniczne, Galeria Biała
Lublin, 2015

widok wystawy


makieta, wydruk z poliaktydu (PLA) na drukarce 3D, drewno modelarskie (balsa), postument, gablota z plexi,


tryptyk fotograficzny

symulacja komputerowa 
obiekt mobilny
instalacja symulacja - komputerowa
wydruk na papierzeobiekt mobilny

drewno
70x30 cm