ZWIS | SLACK

video 
2015

Full HD, 5` 00``, no sound, loop

dokumentacja działania w Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko